Betűméret +Növelés -Csökkentés

Ócsa Város hivatalos honlapja


Kezdőlap >> Polgármesteri Hivatal >>

Nyomtatható dokumentumok

Adóügyi iroda dokumentumai

Bejelentés a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásokról
Bejelentés a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásokról (Nyomtatható verzió)
Bejelentkezés, Változás-bejelentés
Bevallás a gépjárműadóról
Bevallás a gépjárműadóról (Nyomtatható verzió)
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2011. évről
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012. évről
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évről
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014. évre - elektronikusan kitölthető forma
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014. évre - PDF dokumentum (print verzió)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2015. adóévre - elektronikusan kitölthető forma
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2015. adóévre - PDF dokumentum (csak nyomtatható)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2016. adóévre - elektronikusan kitölthető forma
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2016. adóévre - PDF dokumentum (csak nyomtatható)
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2017. adóévre - elektronikusan kitölthető forma
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a 2017. adóévre - PDF dokumentum (csak nyomtatható)
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
Bevallás a magánszemély kommunális adójáról
Bevallás az előállított magánfőzött párlat után
Bevallás az előállított magánfőzött párlat után (Nyomtatható verzió)
Bevallás az építményadóról
Bevallás az építményadóról (Nyomtatható verzió)
Bevallás az idegenforgalmi adóról (vendégéjszakán alapuló adózás esetén)
Bevallás az idegenforgalmi adóról (vendégéjszakán alapuló adózás esetén) - (Nyomtatható verzió)
Kérelem - adóigazolás kiadásához
Kérelem - adótúlfizetés rendezéséről
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadása tárgyában
Önellenőrzési pótlék bevallása
Számlaszámok

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai

Babacsomag kérelem
Behajtási engedély kérelem
Ebösszeíró adatlap
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához
Kérelem Kapubejáró létesítéséhez
Kérelem kút létesítéséhez
Kérelem lakás bérletére
Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására
Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelem rendszeres települési támogatás keretében gyógyszerkiadások viseléséhez
Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás körébe tartozó étkeztetés igénybevételéhez
Kérelem, ingatlan dokumentáció másolatainak kiadásához
Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Nyitvatartási idő változásának bejelentése
Szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelem
Tájékoztató - A felelős műszaki vezető
Tájékoztató - A kivitelezési dokumentáció tartalma
Tájékoztató - Az építési műszaki ellenőr
Tájékoztató Talált tárgyak leadásával és átvételével kapcsolatban
Telephely engedélyek listája
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai
Birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset benyújtásához szükséges elektronikus űrlap

Tájékoztató birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekekben keresetlevél benyújtásához
OCSAPH_p26 (.jar fájl)

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai
Fakivágási engedély iránti kérelem

Fakivágási engedély iránti kérelem

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai
Közterület-használati engedély iránti kérelem

Közterület-használat díjtáblázat
Közterület-használati engedély iránti kérelem

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai
Közzétételi kérelmek

1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére
2/A. számú pótlap adás-vételi szerződéshez
2/B. számú pótlap haszonbérleti szerződéshez
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény iránti kérelem

Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda dokumentumai
Telepengedély iránti kérelem, telep létesítésének bejelentése

Kérelem bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására
Meghatalmazás
Megszűnés bejelentése
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Lap tetejére
© 2015 Ócsa Város Önkormányzata. Impresszum, Normál verzió