Település Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet partnerségi egyeztetése

 

TÁJÉKOZTATÁS

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében legkésőbb 2017. október 1. napjáig meg kell alkotnia a településképi rendeletét. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni Ócsa Településképi Arculati Kézikönyvét.

A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, amely

  • röviden és lényegre törően mutatja be a közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait,
  • meghatározza Ócsa településképi jellemzőit,
  • vizsgálja településképi szempontból az egymástól elkülöníthető településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel,
  • bemutatja a természeti-táji környezet adottságait,
  • összefoglalja a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
  • összegyűjti a településképhez illeszkedő építészeti elemeket

és mindezekkel irányt mutat az építtetőknek.

A fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat szeretné kikérni a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak (vallási közösségek) véleményét, ezért a témában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2017. június 21-én - szerdán - 1700 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

A lakossági fórumot követően 2017. június 29. napjáig a témával kapcsolatban a lakosság és az egyeztetésben részt venni kívánó partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.), azon belül a települési főépítésznek címzett postai levélben, vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Ócsa Város Önkormányzata – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a témával kapcsolatos anyagait 2017. május 29-től kezdve, folyamatosan frissítve közzé teszi a www.ocsa.hu honlapon, az Önkormányzat fülön, a Partnerségi egyeztetés aloldalon, illetve a témával kapcsolatos felhívásokat kifüggeszti a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is.

 

Ócsa, 2017. május 24.

Bukodi Károly
polgármester