Ócsa Város Településrendezési eszközei módosításának államigazgatási és partnerségi egyeztetése – véleményezési szakasz

A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 38. § (2) bekezdése alapján kérjük véleményüket Ócsa módosított Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat) tervezetével kapcsolatban.

A Településrendezési eszközök elkészítését megelőzte a „Megalapozó vizsgálatok – Fejlesztési irányok” dokumentáció és Ócsa Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése. Ez utóbbit - az egyeztetések lezárása után - a 124/2015.(VI.24.) önkormányzati határozatával fogadta el Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Erre alapozva és a munkaközi egyeztetések során pontosítva készült el Ócsa Településrendezési eszközeinek tervezete.

Az elkészült módosított Településrendezési eszközök tervezete és a kapcsolódó dokumentumok letölthetők az alábbi linkekről:

Kérjük az érintett lakosságot, gazdálkodó szervezeteket, valamint az érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Ócsa Településrendezési eszközeinek tervezetével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2016. március 7. napjáig írásban tegyék meg az alábbi elérhetőségeken:

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala, Vojnits Csaba Ferenc főépítész

  • levélben: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2
  • e-mail-ben: foepitesz@ocsa.hu

A dokumentációval kapcsolatos véleményeket és javaslatokat Ócsa Településrendezési eszközeinek véglegesítésénél figyelembe fogjuk venni.

Ócsa, 2016. február 4.

Bukodi Károly
polgármester megbízásából
Vojnits Csaba Ferenc főépítész

Felhívjuk az egyes érdekképviseleti és civil szervezetek figyelmét, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésének értelmében lehetőségük van a településfejlesztési és településrendezési eszközök módosításait érintő eljárásokban állandó partnernek is jelentkezni. A jelentkezést írásban a Polgármesternek címezve tehetik meg. A kérelemben meg kell jelölni a civil szervezet nevét, nyilvántartásba vételi számát, képviselője nevét, a szervezet postai és e-mail címét.