Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda

Harsányiné Bukodi Ildikó
Email: hatosag@ocsa.hu
Irodavezető - Ügyintézés birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek, behajtási engedély, közterületfoglalási engedély, telepengedélyek kiadása, hirdetmények kezelése, mezőgazdasági és állattartási ügyek tárgykörében.
Pályázati referensi feladatok ellátása.

Simon Renáta
Email: hatosag2@ocsa.hu

Hatósági ügyintéző - Ügyintézés birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyekben, behajtási engedély, közterület-foglalási engedély, telepengedélyek kiadása, hirdetmények kezelése, mezőgazdasági és állattartási ügyek tárgykörében
Marozsi Tamás
Email: muszak@ocsa.hu
Műszaki ügyintéző és pályázati referens - Műszaki és beruházási referensi feladatok, utcanévtáblák, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közútkezelői feladatok ellátása, Pályázati referensi feladatok ellátása.
Pintérné Szőke Erzsébet
Email: hagyatek@ocsa.hu
Hagyatéki ügyintéző és iktató - Hagyatéki ügyintézés, iktatás és irattárazás.

Tresóné Boros Melánia
Email: szociroda@ocsa.hu

Fehérváriné Vorák Tünde
Email: vtunde@ocsa.hu

Szociális ügyintéző - Szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése, közérdekű munkával kapcsolatos feladatok ellátása, esélyegyenlőségi feladatok ellátása, üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok.
Sallay Mária
Email: anyakonyv@ocsa.hu
Anyakönyvi ügyintéző - Anyakönyvezés, titkársági feladatok.
Vojnits Csaba Ferenc
Email: foepitesz@ocsa.hu
Főépítész - Ügyfélfogadás: szerda 13:00-16:00

Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00 - 18.00
Szerda 13.00 - 16.00
Péntek 07.30 - 12.00
Telefon

06 29 378 125

Műszaki, pályázatkezelési ügyek: 19-es mellék
Hatósági ügyek: 20-as mellék
Hagyatéki ügyek: 22-es mellék
Szociális ügyek: 20-as mellék
Anyakönyvi ügyek: 21-es mellék 

Email

muszak@ocsa.hu

szociroda@ocsa.hu

hagyatek@ocsa.hu

hatosag@ocsa.hu

vtunde@ocsa.hu

anyakonyv@ocsa.hu

Dokumentumok

Zenés táncos rendezvények megtartásának engedélyezése Kérelem
Ócsa Településfejlesztési Koncepció
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat

Megalapozó vizsgálat TFK - Fejlesztési Irányok
(Nagyméretű PDF fájl, 146Mb)

 

Ócsa Településfejlesztési Koncepció

Ócsa településrendezési terve ocsa_20090526_0001.pdf
ocsa_20090526_0002.pdf
Ócsa Város Hatályos Településrendezési Tervei

ocsa_varos_hatalyos_telepulesrendezesi_eszkozei.pdf

Településszerkezeti terv

Ócsa Város építési szabályzata

Szociális ügyek ügyfélszolgálati folyamata - Folyamat / Felelősök

Dokumentum Ügyfélszolgálati ügyintézések

Vertikál Zrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 14.00 - 18.00

Hulladékszállítással kapcsolatos információkért a Kunépszolg Kft. telefonszámán érdeklődhetnek: 06-20-369-6440.

Ügyfélszolgálat (számlázás, észrevétel): 06-22-576-070, 06-22-366-029, fax: 06-22-576-071,

email: penzugy@vertikalrt.hu