Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Időpont: április 22-25. (keddtől-péntekig), de. 8-tól du. 17-ig.

 

 

 

 

 

KEDVES SZÜLŐK!

 

Az ÓVODAI BEÍRATÁS a 2014/2015. nevelési évre

 

április 22-től -25-ig /keddtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig lesz.

 

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

A beíratáshoz kérjük:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek lakcím kártyáját,

- a gyermek oltási könyvét,

- a gyermek TAJ számát,

- a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Beíratást követően 2014. szeptember 01-től folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2015. jan. 01-től folyamatosan töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.

Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

           

A BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS a 2014/2015. gondozási évre:

 

április 22-től -25-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig lesz.

 

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére az a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe - szabad férőhely esetén -, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.

Ha a gyermek a 3. életévét 2014. december 31-ig betölti, felvehető a bölcsődébe és a nevelési év végéig gondozható az intézményben.

 

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek:

Akiknek szülei dolgoznak,

- munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,

- aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

- akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,

- akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,

- a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, amennyiben rendelkeznek vele,

- egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,

- a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),

- munkáltatói kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.

 

Szűcs Jánosné óvodavezető

dr. Molnár Csaba aljegyző

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.