Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                      (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)
   
Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1 Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője,
               Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség vezetője
               Közterület-felügyelet

2.2 Tárgy: Ócsai Kulturális Napok program-tervezete

Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és Sport Bizottság Elnöke

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: …/2014./…/ rendelet-tervezet Ócsa város közigazgatási területén található egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról 

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Ócsa város helyi menetrend szerinti közlekedés ellátására az M-Bussal Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról és ahhoz kapcsolódó döntések meghozataláról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: …/2014./…/ rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

Előadó: Horváth Zoltán főépítész

3.4 Tárgy: Döntés „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának tartalmáról című napirendhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5 Tárgy: Döntés az éven túli beruházási hitelkeret igénybevételével kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami tulajdonban lévő, közterület céljára használt -  ingatlanok  tulajdonjogának és kezelésének átvételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú ingatlan beruházásban megvalósult – jelenleg állami tulajdonban lévő, a házak víziközművekkel történő ellátása céljára épített – ivóvíz és szennyvíz vezetékek, valamint tartozékaik  tulajdonjogának átvételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8 Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által – a Szociális Családiház-építési Program Ócsa területén felépült 80 db lakhatási célú ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátására – benyújtandó pályázathoz

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.9 Tárgy: Ócsai vízi közművek vagyonbiztosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10 Tárgy: Döntés a régi Alsópakonyi településrész közvilágításának tervezésére érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: Döntés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1773/24. hrsz-ú ingatlan (kis gimnázium) bontásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12 Tárgy: Döntés a Baross utcai Óvoda kertrendezési-növénytelepítési munkáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.13 Tárgy: Támogatás a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a  EGT finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítási Vidéki kulturális és természeti örökség c. intézkedéséhez (Kódszám: HU07PA16-A2-2013.) pályázaton történő indulásához

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.14 Tárgy: Tájékoztatás haszonbérleti szerződés megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.15 Tárgy: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója

Előadó: Vad Tibor tűzoltóparancsnok

3.16 Tárgy: Ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.17 Tárgy: I.Ócsai Juhfesztivál, hagyományteremtő rendezvény, támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs interpellációja

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS

7.1 Tárgy: 2014. január 1-től –április 30-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák bérletre jogosultak jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

7.2 Tárgy: Sebők András víz-csatorna részletfizetési kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. március 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (45,9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.