Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2014. április 9-én (szerdán) 16.00 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Döntés Ócsa, Üllői út és Budapest-Kecskemét vasútvonal keresztezésében gyalogos átvezetés a járda tervezésére érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2./ Tárgy:

a./ Döntés a „Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése”című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról című napirendhez

b./  Döntés az „Az Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges az épületgépészeti valamint építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról

c./  Döntés az „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építészeti felújítási tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3./ Tárgy: Döntés az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 1773/24. hrsz-ú ingatlan (kis gimnázium) bontására érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4./ Tárgy: Döntés az Ócsa Bajcsy Zs. utca – Polgármesteri Hivatal közötti fák pótlására érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5./ Tárgy: Döntés a Református templom díszkivilágítás átalakítására érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

6./ Tárgy: Döntés járdaépítésre érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

7./ Tárgy: Támogatás az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola  műfüves pályaépítési projekt benyújtásához

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8./ Tárgy: Építési és telekalakítási tilalom törlési kérelem

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

A napirendek sürgősségi tárgyalásának indokolását az előterjesztések tartalmazzák.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. április 7.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (9,4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.