Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás

 

 

 

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda - Ócsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde


3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés, óvodai csoport.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-       Főiskola, óvodapedagógus,

-       óvodai csoportban eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-       magyar állampolgár, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodai csoportban eltöltött idő - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló oklevél másolata, hatósági igazolás büntetlen életről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Assenbrenner Istvánné nyújt, a 06-29-378-065-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-       Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda - Ócsa címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014/105, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

-       Elektronikus úton Szűcs Jánosné részére a info@nefelejcsovoda.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 16.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.