Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2014. július 30-án (szerdán) 16.00 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Döntés

a)    a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása,

b)    a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása,

c)    valamint a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2./ Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola hátsó kerítésének építésére érkezett árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A képviselő testület több alkalommal tárgyalt már a beruházásokról, hozott egyes részletkérdésekben döntést.  A beruházások ütemszerű, tervezett megvalósításához kapcsolódó döntés meghozatala ezen ülésen indokolt.
A 2. napirend sürgősségi tárgyalását indokolja, hogy a kerítés megépítése – lehetőség szerint – a szorgalmi időszak előtt kerüljön kivitelezésre.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. július 29.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (1,4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.