Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2014. szeptember 8-án (hétfőn) 18.15 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet a 1/2014./II.06./ számú Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló rendelet előirányzat módosításáról

Előadó: Bukodi  Károly polgármester

2./ Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2014. első félévi gazdálkodásáról

Előadó: Bukodi  Károly polgármester

3./ Tárgy: A 2014. október 12-re kitűzött  nemzetiségi önkormányzati választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megerősítése

Eőadó: dr.Szabó György jegyző

 

Indoklás
1.)-2.) ponthoz: Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján, a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészítettük az Önkormányzat és intézményei 2014. I. féléves beszámolóját, melyet 2014. szeptember 15-ig kell a Képviselő-testületnek elfogadni.
3.) ponthoz: Az október 12-i nemzetiségi önkormányzati választáshoz szavazatszámláló bizottsági tagok megerősítése szükséges.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. szeptember 4.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (5,1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.