Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 1-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója az Egészségház működtetéséről

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

 

3. Aktuális napirendek:

3.1 Tárgy: Döntés a

a.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról,
b.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról,
c.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Döntés a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” pályázat végrehajtása során

a.) projektmendzsment feladatok ellátására,
b.) tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására,
c.) műszaki ellenőri feladatok ellátására érkezett pályázatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: Döntés a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról

a.) KMOP-3.3.3-13-2013-0010 Napelemes rendszer kialakítása Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában
b.) KMOP-3.3.3-13-2013-0025 Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában elnyert pályázatokhoz kötődően

3.4 Tárgy: Tájékoztató Ócsa Város Önkormányzatának aktuális helyzetéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5 Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: 2014/2015-ös tanév védőnői munkatervének jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: Döntés Mátyás Veronika lakhatásának megoldásáról /szóbeli előterjesztés/

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8 Tárgy: Üllői menekültek emlékére kopjafa felállítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9 Tárgy: Támogatási kérelem a dabasi mentőkocsi megvásárlásához

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő „Kisbíró” újságban megjelenő politikai hirdetéssel kapcsolatos interpellációja

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS

7.1 Tárgy: Bödő Boldizsár és Poroszlainé Király Dorottya közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. szeptember 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (12 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.