Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2014. október 30-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1. Tárgy: Döntés a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” pályázat végrehajtása során tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására érkezett pályázatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2. Tárgy: Döntés
                KMOP-3.3.3-13-2013-0025 Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában elnyert pályázathoz

1. projektmenedzsmenti feladatok ellátására
2. tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Zárt ülés keretében
(zárt ülés a Közbeszerzési Döntő Bizottsági határozat alapján az esélyegyenlőségi
elv biztosítása végett valamint A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban Kbt.). 2. § alapján, névszerinti szavazás a
Kbt. 22. §. (5) bekezdése alapján.)

3. Tárgy: Döntés

a) KMOP-3.3.3-13-2013-0010 Napelemes rendszer kialakítása Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolítására érkezett ajánlatokról
b) KMOP-3.3.3-13-2013-0025 Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában elnyert pályázathoz közbeszerzés lebonyolítására érkezett ajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4. Tárgy: Döntés a

a.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról,
b.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról,
c.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont Energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról, kivitelező kiválasztásáról

5. Tárgy: Főépítészi szerződés

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Indoklás:
KEOP-5.5.0. Általános Pályázati Útmutató C9.1. pontja szerint a záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. június 30. (Ezt megelőzően két hónappal be kell fejezni a beruházást). Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrás kell, hogy állja.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. október 29.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (1,4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.