Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2014. november 20-án (csütörtökön) 16.00 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Döntés

a.) KEOP-5.5.0./A/12-2013-0198 azonosító számon regisztrált „Egressy Gábor Szabadidőközpont   Energetikai korszerűsítése” pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala

b.) A pályázat további megvalósításához szükséges döntések meghozatala (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Zárt ülés keretében
(zárt ülés a Közbeszerzési Döntő Bizottság D.52/14/2010. határozatában foglaltak figyelembevételével az esélyegyenlőségi elv biztosítása végett valamint A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.). 2. § alapján, névszerinti szavazás a Kbt. 22. §. (5) bekezdése alapján.)

2./ Tárgy: KEOP-5.5.0./A/12-2013-0144 azonosító számon regisztrált „A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírásának eredményhirdetése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3./Tárgy: KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása, tárgyú közbeszerzés kiírásának eredményhirdetése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Indoklás:
KEOP-5.5.0. Általános Pályázati Útmutató C9.1. pontja szerint a záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. június 30. (Ezt megelőzően két hónappal be kell fejezni a beruházást). Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. november 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.