Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                       (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon  érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1.Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.Munkaterv szerinti napirendek

3.1 Tárgy: Ócsa Város Képviselő-testületének 2015. évi munkaterv összeállítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Bizottságok 2015. évi munkaterveinek jóváhagyása (Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság munkaterve később kerül kiküldésre)

Előadó: Bizottságok elnökei

3.3 Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.4 Tárgy: Szerződéskötés az „Ócsai Kisbíró” újság megjelentetésére 2015. évben

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5 Tárgy:  …/2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy:  …../2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) ÖK rendelet módosításáról

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

 

4.Aktuális napirendek

4.1 Tárgy: Döntés

a.) Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzésére érkezett árajánlatokról

b.) Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának folyamatos könyvvizsgálatára érkezett árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2 Tárgy: Döntés a DPMV Zrt. és Ócsa Város Önkormányzat 2014. 12. 31.-ig egymással szemben felmerült tartozásainak és követeléseinek kompenzálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3 Tárgy: …../2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló 10/2013./VI.27./ ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4 Tárgy: Települési mb. főépítész személyének megválasztása/megbízása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5 Tárgy: Gellér Jánosné ingatlan értékesítése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6 Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és alapbérének meghatározása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.Interpellációk

 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.Egyebek

 

8.ZÁRT ÜLÉS

8.1 Tárgy: A közcélú érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésnek engedélyezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. december 11.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (3 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.