Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon  érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1.Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.Munkaterv szerinti napirendek

3.1 Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város közvilágításának korszerűsítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Tájékoztatás Oxifa telepítéséről a nyárfás öntözőterületen

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kezelésében lévő konyhák korszerűsítéséről és fejlesztéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Bár a fenti napirendek az Önkormányzat képviselő testületének 2015. évi munkatervében nem szerepelnek, de azok tárgyalásához külső szakértők is meghívásra kerültek, ezért indokolt a tárgyalandó napirendek legelején szerepeltetni őket

3.4 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatban történő benyújtása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4.Aktuális napirendek

4.1 Tárgy: …./2015./…/önkormányzati rendelet-tervezet a 2014.évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2 Tárgy: …../2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) ÖK rendelet módosításáról

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

4.3 Tárgy: Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző

4.4 Tárgy: Falu Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző

4.5 Tárgy: Ócsai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Molnár Csaba aljegyző

4.6 Tárgy: Ócsa Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat megalapozó munkarészének tárgyalása

Előadó: Kánai Gergely Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

4.7 Tárgy: Ócsa Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak rögzítése

Előadó: Kánai Gergely Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

4.8 Tárgy: Döntés műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

a.) a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódóan

b.) a „Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című, KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9 Tárgy: Döntés Ócsa, Szociális Lakópark vizi-közmű ellátást biztosító vizi-közmű rendszerek és tartozékaik ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos értékbecslés elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10 Tárgy: Döntés a járdaépítési pályázat keretében kötendő vállalkozási szerződésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11 Tárgy: Döntés az „Ezerarcú Ócsa” fotóverseny kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12 Tárgy: Támogatási kérelem a dabasi mentőkocsi megvásárlásához

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6.Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.Egyebek

 

8.ZÁRT ÜLÉS

Zárt ülés keretében
(zárt ülés a Közbeszerzési Döntő Bizottsági határozat alapján az esélyegyenlőségi elv biztosítása végett valamint A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.). 2. § alapján, névszerinti szavazás a Kbt. 22. §. (5) bekezdése alapján.)

8.1 Tárgy: Döntés a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2 Tárgy: Az összegzés elfogadása és az eredmény megállapítása a „Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című, KMOP-3-3-3-13-2013-0025 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásában.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. január 22.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (14 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.