Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli zárt képviselő-testületi ülést hívok össze 2015. február 11-én (szerdán) 16:30 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

Zárt ülés keretében
(Zárt ülés keretében történő tárgyalást az alábbiak indokolják: a Közbeszerzési Döntő Bizottság határozata alapján meghatározott esélyegyenlőségi elv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt elvek biztosítása. Név szerinti szavazás a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján szükséges.)

1./ Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda tető, illetve csapadékvíz-elvezető rendszer cseréjének elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására érkezett árajánlatokról.     

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Annak érdekében, hogy a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” elnevezésű projekt kiviteli munkái 2015. május 30. napjáig tartó befejezéséig a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda épületén a tető, illetve csapadékvíz-elvezető rendszer cseréje megtörténjen, a közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatására van szükség.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. február 10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.