Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok (Korm. rendelet 1. melléklet I/19. pont).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végzése, a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, változások átvezetése, környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, közreműködik az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál, ellátja a támogatásból megvalósított beruházások elszámolással kapcsolatos feladatait. Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ócsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  Magyar állampolgárság,

Ø  Cselekvőképesség,

Ø  Büntetlen előélet,

Ø  Középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus

Ø  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ø  Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,

Ø  Közigazgatási alapvizsga,

Ø  Legalább 2 éves szakmai tapasztalat, gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

Ø  Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

Ø  Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

Ø  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

Ø  Motivációs levél,

Ø  A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

Ø  A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

Ø  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Ø  Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele, szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Csaba mb. jegyző nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1506/2015., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.