Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás

 

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási, közterület-foglalási, fakivágási engedélyek kiadása, birtokvédelmi eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése. Pályázati referensi munkakörrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ócsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

Ø  Magyar állampolgárság,

Ø  Cselekvőképesség,

Ø  Büntetlen előélet,

Ø  Főiskolai szintű igazgatásszervező, igazságügyi ügyintéző vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

Ø  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Ø  Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,

Ø  Közigazgatási szakvizsga,

Ø  Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos végzettség

Elvárt kompetenciák:

Ø  Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

Ø  Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

Ø  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz,

Ø  Motivációs levél,

Ø  A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

Ø  A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

Ø  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Ø  Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Csaba mb. jegyző nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1507/2015., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet. 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.