Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon  érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1 Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött társulási szerződés felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója 2014. évi adóigazgatási és adóbeszedési tevékenységéről

Előadó: Bukodi Ildikó irodavezető

 

4. Aktuális napirendek

4.1 Tárgy: …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az aktív korúak ellátásában részesülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 10/2006. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba mb. jegyző

4.2 Tárgy: …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Előadó: dr. Molnár Csaba mb. jegyző

4.3 Tárgy:  .../2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a védőnői körzetek kialakításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba mb. jegyző

4.4 Tárgy: Ócsa Településfejlesztési Koncepció véleményezése

Előadó: Kánai Gergely Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

4.5 Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok ellátására, valamint a sportcsarnok használatának felügyeletére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6 Tárgy: Támogatás kérése az „Erdei Iskola Program” megrendezéséhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7 Tárgy: Csernák Vilmosné megbízási szerződésének meghosszabbítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat részére személygépjármű beszerzése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9 Tárgy: Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével fennálló munkaszerződés módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1 Tárgy: Döntés a KMOP-4.6.1-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltak (akadálymentesítési feladatok elvégzése) teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során elkészített ajánlattételi felhívásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

/A zárt ülés keretében történő tárgyalást az alábbiak indokolják: a Közbeszerzési Döntő Bizottság határozata alapján meghatározott esélyegyenlőségi elv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt elvek biztosítása. Név szerinti szavazás a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján szükséges./

8.2 Tárgy: Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos döntések

Előadó: dr. Molnár Csaba mb. jegyző

8.3 Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. február 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (4.2 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.