Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A beíratás időpontja: 2015. április 16. és 17.

 

A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:

 

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között,

2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (1) bekezdés értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - lehet jogorvoslattal élni. Fellebbezését az intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi igazgatójához nyújtja be. Amennyiben a szülő a nem kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja a gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Budapest, 2015. március 3.

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.