Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A beíratás időpontja: 2015. április 20-24.

 

KEDVES SZÜLŐK!

 

Óvodai beíratás 2015/2016. nevelési évre:

 

2015. április 20-tól -24-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig.

 

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, 2364, Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

A beíratáshoz kérjük:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek lakcím kártyáját,

- a gyermek oltási könyvét,

- a gyermek TAJ számát,

- a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén.

 

A beiratkozást követően 2015. szeptember 01-től folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azok a gyermekek is beírathatók és felvételt nyernek, akik 2015. évben augusztus 31-től folyamatosan töltik be a 2,5 életévüket - szobatiszták, önállóan étkeznek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdés szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelezően óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

           

Bölcsődei beíratás 2015/2016. gondozási évre:

2015. április 20-tól -24-ig /hétfőtől - péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig.

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, 2364, Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.

 

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek:

Akiknek szülei dolgoznak,

- Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,

- Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

- Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,

- Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,

- Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,

- a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben rendelkeznek vele,

- Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,

- A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),

- Munkáltató kereseti igazolást a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről, illetve szándéknyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.

 

 

dr. Molnár Csaba mb. jegyző, Szűcs Jánosné óvodavezető

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.