Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2015. március 18-án (szerdán) 16:30 órára melyre  ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (Kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen!)

Napirendi javaslat:

Zárt ülés

1./ Tárgy: A KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
Annak érdekében, hogy a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekt kiviteli munkái mielőbb elkezdődjenek, és a nyertes ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott teljesítési határidőként megjelölt 2015. május 15. napjáig a vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen, a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes ajánlattevő mielőbbi kiválasztására van szükség.

2./ Tárgy: A Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában tetőfelújítás tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírás eredményhirdetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
Annak érdekében, hogy a KEOP-5.5.0./A/12-2013-0098 azonosító számon regisztrált „Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában” elnevezésű projekt kiviteli munkái 2015. május 30. napjáig tartó befejezéséig a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda épületén a tető, illetve csapadékvíz-elvezető rendszer cseréje megtörténjen, a közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatására van szükség.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. március 17.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.