Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Április 30-ig hétfőn és csütörtökön 8.00-20.00 között lehet kerti hulladékot égetni!

 

Információ tűzgyújtásról

2015. március 5. napján hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: új OTSZ), amelynek 225. § (1) bekezdése értelmében „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” E rendelkezés sok esetben félreértelmezésre kerül, és a média azt a tájékoztatást adja a lakosoknak – tévesen –, hogy 2015. március 5. napjától lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése minden körülmények között tilos. A rendelkezés első tagmondatáról azonban megfeledkeznek említést tenni, amely lehetőséget ad arra, hogy amennyiben egyéb jogszabály a rendelkezéstől eltérően rendelkezik – ez lehet önkormányzati rendelet is –, akkor e szabálytól el lehet térni.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 2. § (3) bekezdésében meghatározta, hogy pontosan milyen időszakban, mely napokon, és milyen időtartamban égethető kerti hulladék.  „Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szeptember 1-től április 30-ig, hétfői és csütörtöki napokon, 08.00-20.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.” Ez a rendelkezés a követendő 2015. március 5. napja utáni időszakra nézve is. Mivel az április 30. és szeptember 1. közötti időszakot tekintve a helyi rendelet sem ad lehetőséget tűzgyújtásra, ezért az égetés ebben az időszakban szigorúan TILOS!

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki az adott közterület gondozására köteles.

Kerti hulladék égetése során azonban a következő tűzvédelmi szabályok betartása kötelező: A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) hulladékot viszont nem tartalmazhat.

 

dr. Molnár Csaba jegyző

Ócsa, 2015. március 23.

 

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.