Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon  érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat

1.    Napirend előtti felszólalások

 

2.    Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.    Munkaterv szerinti napirendek

3.1.    Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

3.2.    Tárgy: …./2015./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3.    Tárgy: …./2015./…./ önkormányzati rendelet-tervezet megalkotása Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4.    Tárgy: Tűzoltóság 2014. évi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4.    Aktuális napirendek:

4.1.    Tárgy: Az Environ-Energie Energetikai Fejlesztő és Beruházó Kft. "Hulladékból Energiát Pirolízis Projekt" megvalósításával kapcsolatban elvi hozzájárulás kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés)

4.2.    Tárgy: Oxyfa telepítése tárgyában együttműködési megállapodás megkötése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3.    Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő és Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhák vállalkozásba adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés)

4.4.    Tárgy: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5.    Tárgy: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projektek kapcsán a könyvvizsgálói igazolások elkészítése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6.    Tárgy: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098, valamint a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0198 azonosító számú projekt kapcsán a kötelező záró auditori nyilatkozatok, valamint a épületenergetikai tanúsítványok elkészítése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7.    Tárgy: Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8.    Tárgy: Döntés „Turisztikai koncepció” elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés)

4.9.    Tárgy: Az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén" című projekthez műszaki ellenőr kiválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10.Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11.Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12.Tárgy: Az NBW-646 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatba adásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.13.Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola műfüves pályaépítési projekt támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14.Tárgy: Az Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvány székhelyváltoztatás iránti kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.    Interpellációk

 

6.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.    Egyebek

 

8.    ZÁRT ÜLÉS

8.1.    Tárgy: Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezetői pozíciójára beérkezett pályázatok megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2.    Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. április 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (13,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.