Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon  érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat

1.    Napirend előtti felszólalások

 

2.    Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.    Munkaterv szerinti napirendek

3.1.    Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Rácz Ferenc Ócsai Rendőrőrs parancsnoka

3.2.    Tárgy: Tűzoltóság 2014. évi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3.    Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., Ócsa és Társai Nonprofit Kft. és Dél Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4.    Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkák jóváhagyása

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

3.5.    Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4.    Aktuális napirendek:

4.1.    Tárgy: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi központ 2014. évi beszámolója

Előadó: Radványi Judit

4.2.    Tárgy: A Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ által szervezett nyári tábor támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3.    Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet „Ócsa Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4.    Tárgy: .../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek és középületek fellobogózásáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5.    Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6.    Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására elnevezésű pályázaton való indulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7.    Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodás módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8.    Tárgy: Döntés az ún. Templom téren található információs tábla és a padok felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés)

4.9.    Tárgy: Az Ócsa, Esze Tamás utcai lakosok kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester (szóbeli előterjesztés)

4.10.    Tárgy: Döntés a területrendezési hatósági eljárás (ún. összhangigazolás) okafogyottá nyilvánításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.    Interpellációk

 

6.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.    Egyebek

 

8.    ZÁRT ÜLÉS

8.1.    Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. május 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (27 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.