Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

Napirendi javaslat:

1.    Napirend előtti felszólalások

 

2.    Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.    Munkaterv szerinti napirendek

 

4.    Aktuális napirendek:

4.1.    Tárgy: Az Ócsa Közbiztonságáért Alapítvány részére a 2015. évi költségvetésben megállapított keretösszeg emelése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Mezei Tamás törzszászlós

4.2.    Tárgy: …./2015./…/önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.3.    Tárgy: Döntés veszélyes hulladékgyűjtés tárgyában vállalkozói szerződés kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4.    Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2015. (VII.29.) számú ÖK. határozatának módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5.    Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Sportcsarnokának bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6.    Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnokának és műfüves futballpályájának bérbeadásához kapcsolódóan az üzemeltetési feladatok ellátására, használatának felügyeletére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.    Interpellációk

 

6.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.    Egyebek

 

8.    ZÁRT ÜLÉS

8.1.    Tárgy: Víz-csatorna részletfizetési kérelem

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. augusztus 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (691 Kb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.