Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2015. szeptember 15-én (kedden) 17:00 órai kezdettel, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1.    Tárgy:    Döntés Ócsa Város Településszerkezeti terve előzetes módosítási javaslatának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
A KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. a 2014. május 12. napján Ócsa Város Önkormányzatával kötött Tervezői Szerződésben foglalt ütemezés szerint a TSZT javaslatot elkészítette 2015. augusztus 14. napján, amelytől számítva 58 nap áll rendelkezésre, hogy a Helyi Építési Szabályzatot (a továbbiakban: HÉSZ) elkészítse. Mivel a HÉSZ elkészítéséhez - szakmailag - nélkülözhetetlen a TSZT módosítási javaslatban foglalt fő irányok alapul vétele, így annak mielőbbi Képviselő-testület általi elfogadásnak van helye.

2.    Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének 20. § (11) bekezdése értelmében "a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

3.    Tárgy: Döntés a helyi közlekedési, személyszállítási közszolgáltatás biztosítása tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatálya 2015. december 31. napjáig áll fenn, így annak érdekében, hogy a helyi közösségi közlekedés biztosítására mihamarabb kiválasztásra kerüljön az új szolgáltató,  a pályázat mielőbbi kiírásának van helye.

 

Zárt ülés

4.    Tárgy: A "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
A közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság a beérkezett árajánlatokat a 2015. szeptember 9. napján tartott ülésén áttekintette írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elkészítette. Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás során jóváhagyott ütemezést tartani tudjuk, a Képviselő-testület mielőbbi döntésének meghozatalára van szükség.

5.    Tárgy: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02695-3/2015. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

A rendkívüli ülésen történő tárgyalás indoka:
A Fétv. 103/A. § (2) bekezdése értelmében "a képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el." Emiatt a napirend mielőbbi megtárgyalásának van helye.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. szeptember 10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.