Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Beadási határidő: 2015. december 10. 

 

Ócsai Polgármesteri Hivatal

                       

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének 30. pontja alapján: Közterület-felügyelői feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása (többek között a közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteiben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterületek jogszerű használatának, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete,
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti szervnél szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

·      önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

·      csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

·      nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (30-as mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6451/2015, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet december 18-ig. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: főállású köztisztviselői jogviszonyt 6 hónap próbaidővel, béren kívüli juttatást cafeteria keretében

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ocsa.hu - 2015. november 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.