Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3.Munkaterv szerinti napirendek

3.1.    Tárgy: BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015. évi pénzügyi tervezete

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4.    Aktuális napirendek:

4.1.    Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2.    Tárgy: Döntés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

4.3.    Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.4.    Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (....) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.5.    Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(...) rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.6.    Tárgy: Javaslattétel a Pest Megyei Közgyűlés által adományozott díjakra

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7.    Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal épületének bővítéséről, azaz információs pult kialakításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8.    Tárgy: Döntés a "Zöld Ócsáért!" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó pályázati kiírásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9.    Tárgy: Döntés 30.000.000,-Ft-os fejlesztési hitel felvételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10:Tárgy: A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása módjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.    Interpellációk

 

6.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.    Egyebek

 

8.    ZÁRT ÜLÉS

8.1.    Tárgy: Döntés az 5770-6/2015. számú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról

Előadó: Harsányiné Bukodi Ildikó hatósági irodavezető

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (7,9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.