Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal felhívása

 

Ócsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási, közterület-foglalási, fakivágási engedélyek kiadása, birtokvédelmi eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, hatósági bizonyítványok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése, projektkezelési feladatok ellátása, Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos feladatok ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, anyakönyvi feladatok ellátása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ócsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

Ø  Magyar állampolgárság,

Ø  Cselekvőképesség,

Ø  Büntetlen előélet,

Ø  Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői szakképesítés;

Ø  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Ø  Közigazgatásban szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,

Ø  Közigazgatási szakvizsga,

Ø  Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos végzettség

Ø  Anyakönyvi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

Ø  Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

Ø  Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

Ø  Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz,

Ø  Motivációs levél,

Ø  A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

Ø  A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

Ø  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Ø  Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 04-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6659/2015., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet. 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.