Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 30-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2015. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló …./2015. (….) önkormányzati rendelettervezete

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Építési Szabályzata előzetes módosítási javaslatának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a közbeszerzést lefolytató cég kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az Online Gazdaságélénkítő Programban való részvételről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az ELMŰ Nyrt.-vel Villamos Energia Vásárlási Szerződés kötéséről a P+R parkoló térfigyelő kameráinak működtetéséhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés lakossági járdaépítés támogatása tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Kálvin utcai belvíz elvezetési problémával kapcsolatos munkálatok megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Korcsolyapálya létesítése Ócsa városában

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Ócsa Város Településközpont területén egynyári növények ültetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonra vagyonbiztosítás kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: A „Zöld Ócsáért” pályázat keretében beérkezett pályamunkák elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: 2015. szeptember 1-től – 2015. december 31-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák bérletre jogosultak jóváhagyása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. november 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (56,8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.