Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 16-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2015.(…) önkormányzati rendelettervezete

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatának államigazgatási egyeztetéshez való elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Megbízás főépítészi tevékenység ellátására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatosan könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a DPMV Zrt. és Ócsa Város Önkormányzat 2015. 11. 30-áig egymással szemben felmerült tartozásainak és követeléseinek kompenzálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetésének, üzemeltetésének átvételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Az "autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása" tárgyban kiírt pályázat eredményének megállapítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés „Ócsa Város Díszpolgára” cím adományozásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. december 10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (194 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.