Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Az átadó ünnepségre 2015. december 10-én az Ócsai Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor

2015. december 10-én az Önkormányzat dísztermében került sor arra a rendhagyó ünnepségre, melyen 12 ócsai hadiárva és hadiözvegy vehette át hadigondozási igazolványát, ami a jövőben akár további kedvezményekre is feljogosíthatja majd annak tulajdonosát. Az alkalmat Babák László a Gyáli Járási Hivatal vezetője is megtisztelte jelenlétével, az okmányokat Bukodi Károly Ócsa polgármestere nyújtotta át a megjelenteknek.


Bukodi Károly polgármester köszöntője során elmondta, hogy ugyan a pénzbeli járadék nem adja vissza azt, akit elveszítettünk, de vélhetően egyfajta elégtételt jelenthet a fájdalmas emlékekre. A polgármester tiszteletét fejezte ki azok felé, akik átélték már egy háború felesleges veszteségeit, hiszen mindenki számára az értelmetlen halál a legnagyobb fájdalom.


A Pest Megyei Kormányhivatal közleménye szerint:
2015. júliustól megváltozott a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre, az erről szóló igényléseket a járási hivatalokhoz nyújthatják be az érintettek.
A törvénymódosításnak köszönhetően a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák árváinak anyagi támogatás állapítható meg mely a legkisebb öregségi nyugdíj 30 %-a 8850 Ft, amely egyfajta nyugdíj kiegészítés. A jogosultak ezen túlmenően alanyi jogon részesülnek közgyógyellátásban.
A volt hadiárva járadékot a nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hónapjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja. A járadék megállapítása esetén az igény érvényesítését, tehát a kérelem előterjesztését követő hónap 1. napjától jár.  A rendszeres havi járandóságot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál lehet kérelmezni a kapcsolódó anyagok közt is megtalálható kérelem formanyomtatványon. Az eljárás során a Kérelmezőnek azt kell hitelt érdemlően bizonyítania, hogy az elhunyt szülő halála hadi eredetű, másrészt pedig azt, hogy a pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból szüntették meg vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. A halál hadi eredete hivatalos hatósági értesítővel, hatósági bizonyítvánnyal, holttá nyilvánító bírósági végzéssel vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. Ezek hiányában a halál hadi eredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából szerezhetők be.  A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.


 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.