Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A bírság akár 150.000 Ft is lehet.

Az illegális hulladéklerakás szükségszerű következménye olyan akciók szervezése, mint például Ócsa Város Önkormányzata által a „Föld Órája Kihívás” keretében szervezett csoportos, egész településre kiterjedő, kollektív szemétszedés, vagy az évente megtartott ún. TeSzedd! akció. Mindemellett azonban mindenképpen fontos az elkövetők, szabálysértők jogellenes magatartástól való elrettentése is, esetleges szankciók kilátásba helyezésével.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott akár 150.000 Ft-ig is terjedő szabálysértési bírság, vagy a természetvédelmi őr által kiszabott helyszíni bírság.

A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője ugyancsak 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.

Ócsa vonatkozásában a természetvédelmi őrszolgálatnak, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, továbbá az ügyészségnek, a bíróságnak, jegyzőnek lehet nagy szerepe abban (kötelességük teljesítése, feladat- és hatáskörük eredményes ellátása során), hogy az illegális hulladéklerakás elkövetőjét felderítse, a jogellenes cselekmény elkövetése során tetten érje vagy a fenti rendelkezések figyelembe vétele mellett szigorú szankcióval sújtsa. Mindez alkalmas lehet arra, hogy mind az elkövetőt, mind egyéb más személyt elrettentsen a jogellenes magatartás ismételt, vagy jövőbeni folytatásától.

 

                                                                                           dr. Molnár Csaba

                                                                                                     jegyző

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.