Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Vertikál Nonprofit Zrt. közleménye

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk Ócsa település ingatlanhasználóit, hogy a hulladékról szóló törvény 2016. április 01-i módosításával a közszolgáltatási díj számlázását az állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt vette át. Társaságunk közszolgáltatóként, az új helyzetben a díjak kiszámlázására és beszedésére csak a 2016. április 01-ét megelőző időszakot érintően jogosult.

A hulladékgyűjtő edény méretét esetenként meghaladó emblémás többlethulladék zsákot az ingatlanhasználók bizonylattal, aláírás és irat ellenében a helyi ügyfélszolgálatnál vehetik át, a díját az NHKV ZRT.  utólag fogja kiszámlázni.

A 2016. áprilisban indult elkülönített zöldhulladék gyűjtés céljára szolgáló zsák biztosításáért, mint kötelező közszolgáltatási résztevékenységért, közszolgáltatási díjat 2016. 04. 01.-től nem számlázhatunk.

A zöldhulladék gyűjtését a jogszabályi változások miatt évente 10  alkalommal kell az ingatlanhasználó részére biztosítani. A zöldhulladékot kizárólag csak biológiailag-lebomló zsákban szállíthatjuk el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése, az alábbiakat tartalmazza:

„(6) A képződés helyén a zöldhulladékot a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag-lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.”

Társaságunk járatnaponként, valamennyi, szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó részére, 1 db biológiailag-lebomló gyűjtőzsákot biztosít. A VERTIKÁL emblémával ellátott gyűjtőzsák 2016. I. félévére szóló mennyiségét, az ingatlanhasználók aláírás (bizonylat) ellenében a helyi ügyfélszolgálatnál vehetik át. A következő félévi mennyiséget 2016. június hó második felében szintén az ügyfélszolgálatnál vehetik át.

Zöld hulladék szabvány gyűjtőedényben is kihelyezhető. amennyiben az edényre jól láthatóan

 „ZÖLD HULLADÉK” feliratot helyeztek.

2016. évi zöldhulladék gyűjtési időpontok a település teljes területén az alábbiak:

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

23.

27.

25.

22.

26.

24.

7. ; 28.

Köszönjük megértését és a szelektív gyűjtés érdekében tett intézkedését.

Polgárdi 2016. 05. 10.

                                                                                  VERTIKÁL Nonprofit Zrt

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.