Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Jegyzői közlemény

Tisztelt ócsai Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását 2016. december 31-i határidővel írta elő.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az illetékes hatóságot (Okmányirodát) határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.

Címváltozás esetén:

  1. Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
  2. A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.
  3. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  4. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást Önöknek kell jelezniük.
  5. A Magyar Posta Zrt., a Vertikál Zrt., a DPMV Zrt., az ELMŰ Nyrt., a FŐGÁZ Zrt. felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
  6. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

Ha az ügyfélnek egy, az államigazgatáson kívüli szervezet (pl. bank) előtt kell hitelt érdemlően igazolnia egy adott ingatlan címének helyességét vagy valódiságát, a hatóság az ügyfél kérelmére a bizonyítani kívánt tényről, adatról hatósági bizonyítványt állíthat ki, ami azonban már illetékköteles.

Tanya elnevezése:

A külterületen fekvő elkülönülten, szigetszerűen elhelyezkedő ingatlanoknak - különösen tanyáknak - is címmel kell rendelkezniük a KCR-ben. A cím megállapításához elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó.

Hivatalunk az érintett tanyatulajdonosokat hamarosan megkeresi, hogy névjavaslataikat tegyék meg. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos a hivatal legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadja, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. A tulajdonos által tett javaslat emellett akkor fogadható el, ha az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.ocsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

 

dr. Molnár Csaba

jegyző

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.