Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 31-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.2. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.3. Tárgy: Tájékoztatás az Egressy Gábor Kft. 2015. évi szabályszerűségének vizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakról

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.4. Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott védőnői körzetek kötelező felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat kiépítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodás módosítása tulajdonosváltás miatt

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium hátsó udvarán kialakított félköríves díszhely bővítéséről és a kerítés magasításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: A HTS HUNGARO-TRAN-SPEED Kft. által benyújtott, kamionbontó és gumiszerelő műhely létesítésével kapcsolatos elvi hozzájárulás kérésének elbírálása Alsópakony területén

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés egyoldalú felmondásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az ócsai 2608 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (ún. régi strand) területének haszonbérletbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. augusztus 25.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (16.4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.