Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Dr. Molnár Csaba jegyző közleménye

Tisztelt Választópolgárok!

 

Dr. Áder János köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

 

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, levélben, a http://valasztas.hu/ honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a https://magyarorszag.hu/ honlapon kérhető.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá; a tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni), levélben, a http://www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a https://www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani.

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Szavazni a következő érvényes igazolványok bemutatásával lehet:

  • lakcímet tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolvány vagy
  • lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
  • lakcímigazolvány és útlevél, vagy
  • lakcímigazolvány és 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély

 

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott. Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A Helyi Választási Iroda az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) működik. A népszavazással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 06-29/578-501 telefonszámon, illetve személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási időben.

                                                                                                         

 

                                                                                           dr. Molnár Csaba

                                                                                                 HVI vezető

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.