Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Kitüntető díjak adományozásáról

FELHÍVÁS

Kitüntető díjak adományozásáról

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjakról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2016. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

 • Ócsa Városért Díj

„A díj adományozható azon a városért, a település lakosságáért hosszú, folyamatosan sokat tevő természetes személynek, társadalmi-civil szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely kiemelkedő tevékenységével és példamutatásukkal folyamatosan a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálta.”

 • Ócsa Kultúrájáért Díj

„A díj adományozható annak a természetes személynek (személyeknek) társadalmi-civil szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el, magatartásukkal példaként állíthatók a város lakossága elé.

A díjazás szempontjai:

 1. művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,
 2. oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken.),
 3. történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása,
 4. nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése (városi szinten) érdekében kifejtett tevékenység,
 5. az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív tevékenység,
 6. az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
 7. a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása,
 8. nagy, nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.”

 

 • Ócsa Ifjúságáért Díj

„A díj adható:

 1. azoknak a pedagógusoknak, az ifjúsággal foglalkozóknak, akik kiemelkedő teljesítményt értek el az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
 2. annak az ifjúsági nevelésben közvetett módon közreműködő bármely személynek, aki társadalmi szervezet, egyház, közművelődési intézmény, civil szervezet alkalmazottjaként, vagy aktivistájaként huzamos ideig kiemelkedő tevékenységet folytatott. (táboroztatás, társadalmi munkában az ifjúságért végzett munka, sport, stb.).”
 • Év Ócsai Diákja Díj

„A díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó diáknak, aki jó verseny eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, az iskolai és a városi közösségi életben aktívan részt vállal.”

 • Év Vállalkozója Díj

„A díj annak az ócsai vállalkozónak adományozható:

 1. aki kiemelkedő eredményt ért el, illetve mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során (természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
 2. példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése területén,
 3. aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában.”

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi díj kapcsán a 2016. november havi rendes ülésén dönt.

A díjakra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes személy, egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezet, valamint az Év Ócsai Diákja Díj esetében a város oktatási intézményeiben működő diákönkormányzat, igazgató, tantestület, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot.

 

A javaslatokat a díjak vonatkozásában 2016. október 31. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz, a határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.

 

 dr. Molnár Csaba

 jegyző

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.