Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Jegyzői közlemény

Több éve biztosít Ócsa Város Önkormányzata ösztöndíjat azon diákoknak, akik a felsőoktatásban tanulnak, illetve érettségi előtt állnak, szeretnének továbbtanulni és szociális helyzetük miatt támogatásra szorulnak.

 

Pályázati típusok:

•    A”  típusú pályázat: azon diákoknak, akik már felsőfokú tanintézet hallgatói. Ez az ösztöndíj 10 hónapra szól, naptári évre és minden évben újra benyújtott pályázattal lehet elnyerni.

•    „ B” típusú pályázat: azon diákoknak, akik a 2016/2017-es tanévben fejezik be középiskolai tanulmányukat és felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Ez az ösztöndíj sikeres felvételi vizsga esetén hat tanulmányi félévre szól. Felülvizsgálat alá esik az a pályázó, aki korábban, az előző évben már ösztöndíjat kapott.

 

Ócsa Város Önkormányzata a 207/2016 (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz a 2017-es évben 790.000 Ft támogatási összeggel csatlakozik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Az „A" típusú pályázat mellékletei:

a) pályázati űrlap

b) eredeti hallgatói jogviszony igazolása

c) a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás; vállalkozó esetén NAV által kiállított a benyújtást megelőző 12 hónap átlagáról igazolás; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátásokról igazolás; a Foglalkoztatási törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapjában folyósított ellátásról igazolás).

d) halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolására,

e) születési anyakönyvi kivonat az eltartott kiskorúakról,

f) a rokkantságról szakvélemény,

g) gyámhatóság vagy bírósági jogerős döntése az egyedül nevelés tényről,

h) vagyonnyilatkozat,

i) személyazonosító igazolvány,

j) lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

 A „B" típusú pályázat mellékletei:

a) pályázati űrlap,

b) eredeti iskolalátogatási igazolás,

c) a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás; vállalkozó esetén NAV által kiállított a benyújtást megelőző 12 hónap átlagáról igazolás; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátásokról igazolás; a Foglalkoztatási törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapjában folyósított ellátásról igazolás)

d) halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolására,

e) születési anyakönyvi kivonat az eltartott kiskorúakról,

f) gyámhatóság vagy bírósági jogerős döntése az egyedül nevelés tényéről,

g) a rokkantságról szakvélemény

h) vagyonnyilatkozat,

i) személyazonosító igazolvány,

j) lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A határidő után beadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

FIGYELEM! Kizárásra kerül a pályázatból az, aki regisztrált, online kitöltötte adatait, de papíralapon nem nyújtotta be pályázatát az önkormányzathoz.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet. Szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, ami jelenleg 57.000 Ft.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 

2016. november 8.

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Pályázatkezelő Irodája részére (személyesen az Ügyfélszolgálati helyiségben) kell benyújtani.

 

A pályázat további feltételeiről és a jogosultság megállapításáról információ kérhető az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodáján Tresóné Boros Melániától ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon a 29-378-125/20-as melléken, illetve e-mailen a szociroda@ocsa.hu címen.

 

 

 dr. Molnár Csaba

 jegyző

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.