Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés a 2016. évi közmeghallgatás kitűzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére megállapított megbízási díj felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár intézményvezetői pozíciójára pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő úthálózat téli üzemeltetési tervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés a 2017-2020. évi belső ellenőrzési stratégiai tervről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat kiépítése kapcsán a Felsőbabádi Zrt.-vel kötendő megállapodásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való részvételhez szükséges önrész mértékének meghatározásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az „Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program” elnevezésű pályázaton való részvételhez szükséges önerő biztosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat mikuláscsomag osztása érdekében benyújtott támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Vízmű vas-mangántalanító berendezésben üzemelő vegyszeradagoló teljes rendszerének cseréje megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található névtelen közterületek elnevezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. október 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (17.9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.