Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: A TS Gastro Kft. beszámolója a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának kezdeti időszakáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2016. december 31-én kivezetésre kerülő elévülő tételekről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

4.4. Tárgy: Tájékoztatás az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Tájékoztatás az Egressy Gábor Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályszerűsége vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésben foglaltakról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Az Egészségház helyiségeinek bérletidíjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 1439 hrsz., valamint az ócsai 1517 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat terhelő haszonélvezeti, valamint használati jog törléséhez való hozzájárulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületével kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.10. Tárgy: Döntés az Erdei Iskola Program megrendezéséhez kért támogatási kérelemről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.11. Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Baptista Gyülekezet kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés Pest Megye Lapja előfizetésének meghosszabbításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés az Ócsai Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak részére SIM kártya haszonkölcsönbe adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifajuttatás tárgyában vállalkozó kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsai Kisbíró c. önkormányzati lap nyomdai előkészítési feladatok jövőbeni ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Döntés a lakosság által közterületen, nem arra rendszeresített zsákban elhelyezett zöldhulladék elszállításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.18. Tárgy: Döntés ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.19. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata főépítészi munkakörének 2017. évben történő betöltéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.20. Tárgy: Döntés a Magyar Energia Beszerzési Közösségben csoportos áram beszerzésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés a kitüntető díjak adományozásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02901-10/2016. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Döntés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-03787-10/2016. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.5. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. november 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (35.2 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.