Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 21-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évre szóló Kockázatelemzésének elfogadása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Beszámoló az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.4. Tárgy: Döntés az „Ócsai Kisbíró” önkormányzati havilap megjelentetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(…) önkormányzati rendelettervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.6. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az Ócsai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetmény-kiegészítéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés fogorvosi praxisjog átadásáról és a feladatellátási szerződés módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a SAMOS GROUP Kft.-vel megállapodás kötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Alsópakony régi településrészen vízellátó és szennyvízelvezető hálózat kiépítéséhez szükséges területvásárlásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés Ócsa város településképének megújításával kapcsolatosan hosszútávú program kidolgozásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a hitelkeret összegének módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Tourinform Iroda működtetéséről, üzemeltetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. december 15.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (15.8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.