Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Jelentkezési határidő: 2017. január 25.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismét pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. A támogatható pályázatok kerete összesen 2,5 millió forint.

 

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maximálisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja, azonban a pályázó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglévő járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, közlekedési gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További előnyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefüggő járdaszakasz valósul meg.

Kiemelendő, hogy elsősorban olyan helyen támogatjuk a járdaépítést, ahol egyidejűleg megszüntetik az ereszcsatorna közterületre történő kivezetését (amennyiben ez így van), és az ingatlanon belül keletkező csapadékvizet az ingatlanon belül szikkasztja el a jogszabályoknak megfelelő módon.

Amennyiben az építés során tört beton keletkezik - tehát a régi rossz műszaki állapotú járdát felbontják - a törmeléket az Önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténerbe csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkező esetben a pályázónak magának kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés költségét - ez esetben az elszállításig közterület-használati díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdától eltérő (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, az Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszükségletének megfelelő összeggel támogatja. Fontos, hogy a térkőből építendő járda anyagbeszerzése csak a támogatás megítélése és a megállapodás aláírása után történhet meg - ezzel kapcsolatban a részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő Irodájában.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 25.

 

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2017. februári Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és aláírandó megállapodásokat a nyertes pályázók ezt követően kapják meg. A megállapodások mindkét példányát vissza kell juttatni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés pontos időpontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik - Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett - példányát a pályázó később visszakapja.

Az építést legkorábban 2017. április elején lehet megkezdeni. A jelen felhívásban épülő járdáknak legkésőbb augusztus 31-ig kell megépülniük.

A jelentkezési lap megtalálható a decemberi Ócsai Kisbíróban, illetve letölthető az alábbi linkre kattintva:

Járdaépítési pályázat VI. - jelentkezési lap

Ócsa Város Önkormányzata

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.