Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: …./2017./…/ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetési előirányzat módosítás)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése (ELSŐ OLVASAT)

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.3. Tárgy: Tájékoztatás Ócsa Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

3.5. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által az Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése tárgyában tett megállapításairól

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Manóvár Bölcsődéjében napellenző beszerzéséről és annak felszereléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri jelentés alapján készült intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a Falu Tamás válogatott verseit tartalmazó verseskötet értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Döntés a DKMK Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés tavaszi virágvásár tartásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa 0289/4 hrsz-ú külterületi lakóingatlan beépíthetőségének támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

7. Egyebek

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés a Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének kinevezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2017. január 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (23.8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.