Ócsa Város Hivatalos Honlapja

2017/2018-as nevelési évre

KEDVES SZÜLŐK!

Tájékoztatás óvodai bölcsődei beíratás időpontjáról

 

Óvodai beíratás 2017/2018. nevelési évre:

Április 24-től -28-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

A beíratáshoz kérjük:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • A gyermek lakcím kártyáját,
 • A gyermek oltási könyvét,
 • A gyermek TAJ számát,
 • A szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját,

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).

 

Beíratást követően 2017. szeptember 01-től folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2018. jan.01-től folyamatosan töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.

 

Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

                                                                      

Bölcsődei beíratás 2017/2018. gondozási évre:

 Április 24-től -28-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig.

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe - szabad férőhely esetén -, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.

 

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek

 • Akiknek szülei dolgoznak,
 • Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,
 • Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 • Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,
 • Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
 • A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben rendelkeznek vele,
 • Egyedülállóság esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
 • A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),
 • Munkáltató kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.

 

Szűcs Jánosné

intézményvezető

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.