Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Ócsai Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet településőr munkakör betöltéséreA jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Munkabér: bruttó 140.000 Ft/hó

Próbaidő: 6 hónap

A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2017. július 10. napjától

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása.
 • A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
 • A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés.
 • Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
 • A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
 • A településen működő közterület-felügyelő munkájának folyamatos támogatása.
 • Közterületek jogszerű használatának, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésében, megakadályozásában, megszüntetésében közreműködés;
 • közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében;
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú végzettség/érettségi bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja, hogy tanulmányi szerződéssel az Ócsai Polgármesteri Hivatal a próbaidő lejártát követő hat hónapon belül beiskolázza közterület-felügyelői szakképesítés megszerzése céljából, amely jogviszonyra már a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • egészségügyi alkalmasság
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 • munkafegyelem
 • megbízhatóság
 • fizikai állóképesség

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatát,
 • képesítést igazoló bizonyítvány másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: településőr.
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet július 7-ig. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 29-es mellék telefonszámon.

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.