Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 31.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. sz járdaépítési pályázat jelentkezési határidejét meghosszabbítja. Az így támogatható pályázatok kerete összesen 1 millió forint.

 

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maximálisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja, azonban a pályázó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglévő járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, közlekedési gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További előnyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefüggő járdaszakasz valósul meg.

Kiemelendő, hogy elsősorban olyan helyen támogatjuk a járdaépítést, ahol egyidejűleg megszüntetik az ereszcsatorna közterületre történő kivezetését (amennyiben ez így van), és az ingatlanon belül keletkező csapadékvizet az ingatlanon belül szikkasztja el a jogszabályoknak megfelelő módon.

Amennyiben az építés során tört beton keletkezik - tehát a régi rossz műszaki állapotú járdát felbontják - a törmeléket az Önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltétele, hogy a konténerbe csak tiszta betontörmelék kerülhet. Ellenkező esetben a pályázónak magának kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés költségét - ez esetben az elszállításig közterület-használati díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdától eltérő (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, az Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszükségletének megfelelő összeggel támogatja. Fontos, hogy a térkőből építendő járda anyagbeszerzése csak a támogatás megítélése és a megállapodás aláírása után történhet meg - ezzel kapcsolatban a részletekről érdeklődjön személyesen vagy telefonon az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő Irodájában.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 31.

 

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2017. májusi Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és aláírandó megállapodásokat a nyertes pályázók ezt követően kapják meg. A megállapodások mindkét példányát vissza kell juttatni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés pontos időpontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik - Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett - példányát a pályázó később visszakapja.

A jelen felhívásban épülő járdáknak legkésőbb augusztus 31-ig kell megépülniük.

                                                  Ócsa Város Önkormányzata

 

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐ LAP LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA

 

Tulajdonos igénylő neve……………………………

Anyja neve:…………………………………… Személyi igazolvány szám:…………………………

Lakcím: 2364 Ócsa ……………………………utca……………házszám……

Felelős kivitelező neve:................................................ vagy saját kivitelezés.

Telefonszám:................................................................                                                                

Az építendő járda hossza és szélessége:……………………

Az építés során keletkező tört beton mennyisége (m3):……………………………………………….

Az ingatlan címe, amely előtt a járda épül:

2364 Ócsa …………………………………..utca házszám ……….……..hrsz……….……………..

 

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő Irodájába.

 

Ócsa, .....................................................

 

           

Aláírás

 

 

 

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.