Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án elfogadta Ócsa Város új Településrendezési eszközeit.

A tervezési folyamat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) előírásai szerint zajlott.

Az eljárás során a véleményezési folyamatba bevonásra kerültek az illetékes államigazgatási szervek, a civil és gazdasági szervezetek, illetve a lakosság is. A beérkezett vélemények kiértékelésre és megválaszolásra kerültek, majd az egyeztetési folyamat lezárásáról Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (I.18.) számú önkormányzati határozatában döntött.

A több éven át tartó tervezés eredményeként elfogadásra kerültek Ócsa Város új Településrendezési Eszközei:

  • Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciója – a 124/2015. (VI.24.) számú önkormányzati határozattal elfogadva
  • Ócsa Város Településszerkezeti Terve – a 100/2017. (IV.26.) számú önkormányzati határozattal elfogadva
  • Ócsa Város Helyi Építési Szabályzata és annak mellékleteként a Szabályozási Terve – a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelettel elfogadva

Az új Településszerkezeti terv, az új Helyi Építési Szabályzat és az új Szabályozási terv elérhető Ócsa Város honlapján, a Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda oldalán, illetve a Helyi Építési Szabályzat a központi rendelettárban is. A tervek – a már hatályban lévő Településfejlesztési Koncepció kivételével - 2017. május 26-án lépnek hatályba.

Tisztelettel,
Bukodi Károly
polgármester

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.