Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkákról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat által a 2016. évre átadott támogatások elszámolásáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzésének elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Önkéntes tűzoltóság alapításával kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az Oxytree Production Kft.-vel (korábban: Carbon Solution Kft.) fennálló együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési tervvel kapcsolatosan tett nyilatkozat utólagos jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola zeneoktatását szolgáló terem kialakításával kapcsolatos építési munkálatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épülete előtti tereprendezésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületében lévő mellékhelyiségek felújításához történő tulajdonosi hozzájárulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a Monori Tankerületi Központtal kötendő használati szerződés aláírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című elnyert pályázat keretében kivitelező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsa 024/53-/58 és 024/31 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásának kezdeményezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Ócsa Város kizárólagos tulajdonában lévő erdők erdőgazdálkodási szakirányítójának kiválasztása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.13. Tárgy: Ócsa közigazgatási területén található közterületek elnevezésének módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának új üzemeltetőjének kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés sebességcsökkentő eszköz (fekvőrendőr) telepítéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola első osztályos tanulói számára iskolakezdési csomag adományozásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak alapján a szolgáltatások nyújtásáról és az eszközök beszerzéséről benyújtott árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő egyes ingatlanok esetleges bérbeadásáról, vagy értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2017. június 22.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (33.2 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.