Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont Kamaraterme

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1.     Tárgy: Az Adóügyi Iroda beszámolója a 2017. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási tevékenységről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

3.2.     Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016.  évi  gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

 

4. Aktuális napirendek:

4.1.     Tárgy: A hatályos Helyi Építési Szabályzat a Településképi rendelet megalkotása miatt szükséges jogharmonizációja egyeztetési anyagának elfogadása és döntés az államigazgatási és partnerségi egyeztetés megkezdéséről

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.2.     Tárgy: Településképi rendelet egyeztetési anyagának elfogadása és döntés az államigazgatási és partnerségi egyeztetés megkezdéséről

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.3.     Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetési anyagának elfogadása és döntés az államigazgatási és partnerségi egyeztetés megkezdéséről

Előadó: Vojnits Csaba Ferenc főépítész

4.4.     Tárgy: Döntés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetének elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5.     Tárgy: Döntés az MNV Zrt.-vel történő üzemeltetési szerződés megkötéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6.     Tárgy: Döntés az Ócsai Gazdakör támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7.     Tárgy: Döntés az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5.    Interpellációk

 

6.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7.    Egyebek

 

8.    ZÁRT ÜLÉS

8.1.    Tárgy: Döntés villamos energia bekötéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás iránti kérelmével kapcsolatban

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2017. július 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (21.4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.